A fog

A fog (latinul: dens, dentis) egy látható korona és egy, az állcsontokban rögzülő gyökér alkotta kemény szerv.

A fogak fő funkciója a táplálék megragadása és felaprózása. Az embernél szerepet kapnak a beszédhangok képzésében, az esztétikai megjelenésben, egyes állatoknál pedig fegyverként szolgálnak. A törzsfejlődés során ezen funkcióknak megfelelően alakultak ki a különböző fogmorfológiák. Például a növényevőknek több az őrlőjük (a növényi táplálék nehezen emészthető), és a ragadozóknak jól fejlett szemfoguk van (az áldozat megragadására).

A fogak színe a világossárgától a szürkésfehérig bármilyen lehet. Idővel viszont sötétebbek, sárgábbak lesznek mivel az átlátszó zománc kopik és az alatta lévő dentin színe érvényesül.
Az emberi szervezetben két rend fogazat fejlődik ki. Az első rend, az ún. tejfogazat (időleges fogak, Dentes decidui), a születés után hat hónappal kezd megjelenni, a maradandó fogak (Dentes permanentes) pedig a hatodik életév után. Embernél a tejfogak száma 20, a maradandó fogaké 32.

A fog szájüregbe nyúló részét koronának (Corona dentis), a fogmederben rögzülő részét gyökérnek (Radix dentis) nevezzük. A kettõ határánál van a fognyak (Collum dentis). Megkülönböztetünk klinikai- és anatómiai koronát: a klinikai korona a fognak, azt részét jelöli, amely látható, tehát az ínytől koronálisabban elhelyezkedő részt. Így az élet során a klinikai korona változó kiterjedésű, például a még teljesen elő nem tört fog klinikai koronája kisebb, majd később az ínyvisszahúzódás miatt nagyobb lehet. Az anatómiai korona ezzel szemben nem változik, mindig a zománccal fedett részt jelöli.
A fogak lehetnek egy- vagy többgyökerűek. A frontfogaknak és a kisőrlőknek általában egy gyökerük van, kivéve a felsõ első kisőrlőt. A kétgyökerű alsó nagyőrlőknek egy meziális és egy disztális gyökere van, míg a szintén kétgyökerű felső első kisőrlő egy vesztibuláris és egy palatinális gyökérrel rendelkezik. A felső nagyőrlők háromgyökerűek, amelyek közül kettő vesztibuláris és egy palatinális.

A fog belsejében található a fogpulpa, ezt teljesen körbeveszi a dentin, melyet a koronai részen zománc, a gyökéren pedig cement fed. A zománc és a cement a fognyaknál találkozik. A fogak a fogmederben az ún. gyökérhártya (Periodontium) által rögzülnek.
A lapát (felső) és véső (alsó) alakú metszőfogak harapásra, a hosszú és rögzítésében erősen biztosított szemfog tépésre, és a széles koronával rendelkező kis őrlőfogak a darabolásra és szétnyomásra, míg a nagyőrlők a legnagyobb rágómunkára alkalmasak. Minden fogon megkülönböztetünk négy felszínt:
    • Okklúzális felszín vagy rágófelszín - a fogak rágásra alkalmas felszíne, hiányzik a frontfogaknál - ezek élben végzõdnek 
    • Vesztibuláris felszín - a fogak kifele, a szájtornác fele néző felszíne. Frontfogaknál labiálisnak, őrlőknél buccalisnak is szokták nevezni
    • Orális felszín - befele, a szájüreg fele néző felszín. Felső fogsoron palatinális (szájpadlás felöli), alsón linguális (nyelv felöli) a neve
    • Approximális felszín - a szomszédos fogak fele néző felszín. Meziális, mely az elülső fogak fele, distális melyek a hátsó fogak fele néz.
 
 

IMPLANTÁTUM

Az implantátumok mind az egyes fogak, mind a nagyobb foghiányok ellátásánál biztos pilléreket alkotnak, melyeken koronák és hidak biztonsággal és szilárdan elhelyezhetők.

 
 

FOGSZABÁLYOZÁS

Fogszabályozáskor a fogak vagy a fogívek rendellenes fejlődése esetén alkalmazunk kivehető illetve rögzített készülékeket

 

SZÁJSEBÉSZET

Szájsebész szakorvosunk ambuláns ellátásban, fájdalommentesen végez el különböző szájsebészeti beavatkozásokat.

 
 

ESZTÉTIKA

Egészséges fogazat, természetes mosoly. Ezek eléréséhez számos megoldást kínálunk,